• Binnen 2-3 werkdagen in huis
  • Gratis verzending vanaf €50,-
  • Verzendingen direct uit eigen voorraad
Home » Autoglym Surface Detailing Clay Kit
NIEUW

Autoglym Surface Detailing Clay Kit

€ 55,65 € 47,30
Autoglym Surface Detailing Clay Kit
NIEUW

De Autoglym Surface Clay kit kan worden gebruikt als een totaal-onderhoudssysteem om uw lak voor te bereiden op een polish.

Gebruik de Autoglym Surface Detailing Clay Bar in combinatie met Autoglym Rapid Detailer voor het verwijderen van alle soorten vuil van het oppervlak, zoals vast gekoekt roet, boomsap, en andere veel voorkomend vuil op de laklaag.

Afwerken met Autoglym Super Resin Polish beschermt uw auto en geeft hem een schitterende glans.


Rapid Detailer - Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Inademing van dampen/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2Hisothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). UFI: A1D0-R08U-X00D-0UJD.
Super Resin Polish - Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van dampen vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving. Bevat Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazool-3 (2H) -on. UFI: WN40-60WQ-K00U-4GEU.